1 maja 2018

Happy Birthday Rosegal!

Patrząc w szeleszczące kartki kalendarza można doskonale zauważyć, że to ostatnie dni czerwca, co wiążę się z długo wyczekiwanymi wakacjami. Czy mam jakieś konkretne plany? Niestety (ale jak dla mnie stety) nie. Zawsze jak mam jakieś plany, to coś musi się zepsuć. Dlatego też wolę spontaniczność. Przynajmniej wtedy jest ciekawiej, prawda?                                                      

Minął dość długi czas odkąd odwiedzałam stronę Rosegal. Akurat kiedy postanowiłam ponownie zajrzeć na ich stronę, spostrzegłam urodzinową promocję na ich 5 rocznicę. Dobrze się składa, prawda? Zakochałam się w wielu rzeczach, szczególnie w tych z motywem kwiatów, które są w zawrotnie niskich cenach. Dodatkowo na kod RGMine przysługuje niezły rabat. (over $25 save $3,over $50 save $6over $100 save $12 ...)


Looking at the rustling pages of the calendar, you can clearly see that these are the last days of June, which is associated with long-awaited holidays. Do I have any specific plans? Unfortunately (but as for me stets) no. Whenever I have any plans, something must go wrong. That's why I prefer spontaneity. At least then it's more interesting, right?


It's been quite a long time since I visited the Rosegal website. Just when I decided to look again at their website, I noticed a birthday promotion for their 5th anniversary. It's good, right? I have fallen in love with many things, especially those with floral motifs that are at low prices. In addition, the RGMine code has a nice discount. (over $ 25 save $ 3, over $ 50 save $ 6, over $ 100 save $ 12 ...)


klik / klik / klik / klik